Szkolenia IT

Standardem realizowanych projektów szkoleniowych jest dbałość o ugruntowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w taki sposób, aby przekładały się na codzienną praktykę zawodową.

Usługi IT

W ciągu ostatnich lat postęp cywilizacyjny wprowadził nas w erę cyfrową. Technologie IT są powszechnie obecne w naszej codzienności. W jaki sposób Ty możesz z nich skorzystać?

Realizowane szkolenia IT

Są moją pasją od ponad 15 lat

Warsztaty IT otwarte
W dzisiejszym szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym, każda osoba potrzebuje stałego podnoszenia kompetencji IT z zakresu szeroko rozumianych programów użytkowych.
Szkolenia IT dla Firm
Badam stopień znajomości rozwiązań, jakie dają programy użytkowe i dobieram odpowiednie ćwiczenia w taki sposób, aby każdy uczestnik podczas zajęć uczył się indywidualnie.
eSzkoła
Kursy stosowania nowoczesnych technologii informatycznych w edukacji skoncentrowane są w pierwszej kolejności na sprawnym posługiwaniu się przez Nauczycieli dostępnymi już narzędziami.

Poznaj szczegóły…